นางสาวอีนา มาร์ซูโลนีเต (H.E. Ms. Ina Marciulionyte) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย