นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาเซียน 

 

 นางศุทธภัค พันธุ์ภาไพ

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 

 

 

นายธำรงศักดิ์ สุนทรภัค

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

 

 

 นางสาวฐวีนุช มัคฆะ

พนักงานประจำสำนักงาน

 

นายอาทิตย์ คำต่าย

พนักงานประจำสำนักงาน

 

 

 

นางสาวประภาพรรณ์ มุขดารา

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

 

 

 

 

นางสาววสิษฐา รอดช้างเผือก

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย