AirBnb 1

AirBnb 2

นางมิเชล โก๊ะ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทแอร์บีเอ็นบี (AirBnb) เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย      เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมราชสีห์  ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย