UN 2

UN 1

นางมามิ  มิซูโทริ  ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย