433080

 433079

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องด้วยวาระ วันชาติสาธารณรัฐอิตาลี ในวันศุกร์ที่1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร