8353958828574    8353958886501

 

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติสมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันพุธที่ 1 ส.ค. 2561 ณ โรงแรม JW Marriott กรุงเทพมหานคร