belgium ambassador 3

belgium ambassador 4

นายฟิลิป คริเดลก้า (H.E. Mr. Philippe Kridelka) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักเบลเยียมประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย