Finland Ambassador 1 1

นางซาตู ซุยก์การี เคลฟเวน (H.E. Mrs. Satu Suikkari Kleven) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 

ภาพกิจกรรม

Finland Ambassador 2 1

 

Finland Ambassador 3