Autria Ambassador 1

 

ดร.อีวา แฮเกอร์ (H.E. Dr. Eva Hager) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักออสเตรียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

 

ภาพกิจกรรม

 

Autria Ambassador 2

 

Autria Ambassador 3