นางสาวอีนา มาร์ซูโลนีเต (H.E. Ms. Ina Marciulionyte) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

นางสาวอีนา มาร์ซูโลนีเต เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย

 

ภาพกิจกรรม