นาย ฌาก ลาปูฌ  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น