นาย จูเซปเป้ เด วินเซ็นทิส  ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหปนะชาชาติ เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงมหาดไทย เมือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย