กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมณ์ ณ พัทลุง) เข้าเยี่ยมคารวะ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.45น. ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย