วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14:00 น. ที่ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายปรีชา ทองคำ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา หัวหน้ากลุ่มงานสมาคม และนายเจริญโชค พรหมชุติมา หัวหน้ากลุ่มงานมูลนิธิ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ให้การต้อนรับ นายหลี่ ตี้ เทียน รองอธิบดีกรมการสมาคมมวลชน คณะกรรมการกลางเพื่อการระดมมวลแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและหารือข้อราชการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณะ การกำหนดนโยบายและกฏระเบียบในการกำกับดูแลกลุ่มสมาคมต่างๆและบทบาทของสมาคมต่างๆ ในประเทศ

ภาพกิจกรรม