วันที่ 20 ก.ย. 62) เวลา 14.00 น. ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ได้ให้การต้อนรับ นายเบลนท์ โทมัส (Brent Thomas) ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก พร้อมด้วยนางมิเชล โก๊ะ (Michelle Goh) หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคณะ จากบริษัท แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้การสนับสนุนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม