วันที่ 15 พฤศจิกายน. 62 เวลา 14.00 น. ที่กระทรวงมหาดไทย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป.มท. ให้การต้อนรับนายกัว รุ่ยหมิน รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดระยองกับมณฑลกุ้ยโจว ผ่านการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษา โดยมณฑลกุ้ยโจวมีการจัดงานมหกรรมที่สำคัญเป็นประจำทุกปี ได้แก่ Education Hub Expo ทั้งนี้ รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว ได้เรียนเชิญผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปเยือนมณฑลกุ้ยโจวเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไป

ภาพกิจกรรม