วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การตอนรับนางมาซาโกะ โมริ (Ms. Masako Mori) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น