วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการปกครอง ได้ให้การต้อนรับนายโทมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยและการคุ้มครองเด็กในทุกระดับ

ภาพกิจกรรม