วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามมาตรการเดินทางเข้า-ออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ 7/2563 (ผ่านระบบ VCS) ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ภาพกิจกรรม