ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป.มท.เป็นผู้แทนต้อนรับคณะสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2563 เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย

ภาพกิจกรรม