iran day

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหากไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีวันชาติอิหร่าน ณ โรงแรม แชงการีล่า โดยมี เอกอัครราชทูตอิหร่านเป็นประธาน