409937

409939

 

 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00น. ณ ห้องรับรอง 7 กระทรวงการต่างประเทศ  .มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจังหวัดภูเก็ต ราชอาณาจักรไทย กับ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางอดา หลี่ ยุ่ย เหมย อธิบดีกรมพิธีการทูต ประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ โดยมีผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษมาเก๊า , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ พร้อมด้วยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนาม MOU เมืองพี่เมืองน้อง ภูเก็ต- มาเก๊า ทั้งนี้ ภายหลังพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษมาเก๊าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ได้มีการแถลงข่าวร่วมกัน