DSCN03601

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาครั้งที่ 6 (ฝ่ายไทย)วันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคม 2560เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย