A+ A A-

ภาพกิจกรรม

หน้าหลัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าแสดงความยินดี และหารือในประเด็นต่าง ๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติมปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

  • เขียนโดย eddycitylion
  • หมวด: ข่าว/บทความ
  • ฮิต: 219

การประชุมสัมมนา “การต่างประเทศในบริบทของจังหวัด”

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดการประชุมสัมมนา “การต่างประเทศในบริบทของจังหวัด” เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐ์บัญชา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมีผู้แทนจาก 76 จังหวัด และผู้แทนจากส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 112 คน


  • เขียนโดย eddycitylion
  • หมวด: ข่าว/บทความ
  • ฮิต: 323

การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุม คณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ 10 ซึ่งฝ่ายลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในห้วงเดือนกันยายน 2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานร่วมการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานตามผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว