A+ A A-

ภาพกิจกรรม

  • หมวด: ข่าว/บทความ
  • เขียนโดย eddycitylion
  • ฮิต: 277

การประชุมสัมมนา “การต่างประเทศในบริบทของจังหวัด”

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดการประชุมสัมมนา “การต่างประเทศในบริบทของจังหวัด” เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐ์บัญชา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมีผู้แทนจาก 76 จังหวัด และผู้แทนจากส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 112 คน