ชื่นมื่น ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ไทย-สิบสองปันนา


วันนี้ (18 ก.ย. 62) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเเรมนิวไตการ์เดน (New Tai Garden) เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายไทย พร้อมด้วย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เเทนกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ได้ร่วมหารือกับ นายอ้าย เจิน (Mr.Ai Zhen) ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศ เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จาก นายหลัว หงเจียง (Mr.Luo Hongjiang) ผู้ว่าการเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ให้การต้อนรับคณะฝ่ายไทยเเละร่วมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกัน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลไทยมีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมิติด้านการต่างประเทศมาสนับสนุนเเละส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด โดยสนับสนุนให้จังหวัดดำเนินความสัมพันธ์เมืองในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศ โดยเฉพาะกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับไทยเเล้ว จำนวน 34 คู่ เป็นการสถาปนากับมณฑลยูนนาน จำนวน 10 คู่ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมณฑลยูนนานขึ้น โดยนำจังหวัด 3 จังหวัดมาพบปะหารือร่วมกับฝ่ายเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา

ด้านนายอ้าย เจิง กล่าวว่า เขตปกครองตนเองสิบสองปันนามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยกันอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาได้มีการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การลงทุน เเละการศึกษามาโดยตลอด ซึ่งในวันนี้ฝ่ายจีนมีความยินดีอย่างยิ่งกับการเดินทางมากระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างเป็นทางการของฝ่ายไทย และฝ่ายจีนมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในระยะยาว

ภาพกิจกรรม


.