409996 1

409997

409998

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับรักษาการหัวหน้าสำนักงาน UNHCR ประจำประเทศไทย และร่วมหารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติในประเทศไทย วันนี้ (10 พ.ค.2561) เวลา 09:30 น. ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อาคารศาลากว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ นายชินจิ คุโบะ (MR.Shinji Kubo) รักษาการหัวหน้าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย โดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ 

นายชินจิ คุโบะ (MR.Shinji Kubo) รักษาการหัวหน้าสำนักงาน UNHCR ประจำประเทศไทย กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ และการดูแลผู้พลัดถิ่น และผู้หนีภัยจากการสู้รบ พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมประเทศไทยและกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยความจริงใจเสมอมา 
นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ UNHCR และพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ UNHCR ต่อไปในอนาคต และยินดีที่จะร่วมแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ และการดูแลผู้พลัดถิ่น และผู้หนีภัยจากการสู้รบตามกฎหมาย และตามหลักมนุษยธรรม