วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าเยี่ยม สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย และในเวลา 13.30 น. นายจูเซ็บเป้ ผู้แทนข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาติ ประจำประเทศไทย (UNHCR) เข้าพบ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย