วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับ พล.ท.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร และคณะ ในโอกาสการร่วมหารือข้อราชการงานด้านกิจการงานด้านกิจการชายแดน สู่การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนระหว่างฝ่ายปกครอง และทหารพร้อมทั้งหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โยมี นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป. ผู้แทนจากกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมด้วย

ภาพกิจกรรมา