การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ ๗๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา ในปี ๒๕๖๓

 การออกแบบธงชาติของทั้งสองประเทศอยู่ในรูปทรงหัวใจ หมายถึงความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่มีต่อกันมายาวนาน ประดับด้วยดอกราชพฤกษ์และดอกลำดวน ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของไทยและกัมพูชาตามลำดับ และนางอัปสร ซึ่งออกแบบให้นางอัปสรกำเนิดจากดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงาม สมบูรณ์พูนสุข โดยการแต่งกายของนางอัปสรทั้งสอง เป็นไปตามศิลปะแบบไทยและแบบเขมร ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน