A+ A A-

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าแสดงความยินดี และหารือในประเด็นต่าง ๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติมปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

การประชุมเตรียมการฯ

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาครั้งที่ 6 (ฝ่ายไทย)วันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคม 2560เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจพื้นที่

 


ผอ.ตท.สป. ตรวจพื้นที่รับทราบความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อหารือแนวทางการยกระดับจากจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร

อ่านต่อเพิ่มเติมตรวจพื้นที่

โครงการ ASEAN English Camp

โครงการ ASEAN English Camp ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2560 ณ กระทรวงมหาดไทย และโรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หมวดหมู่รอง