พิมพ์

โครงการ ASEAN English Camp

เขียนโดย eddycitylion. Posted in ประชาสัมพันธ์

โครงการ ASEAN English Camp
ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2560
ณ กระทรวงมหาดไทย
และโรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี