642152_0.jpg

บุคลากรกองการต่างประเทศ สป. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

642150_0.jpg642149_0.jpg642148_0.jpg642147_0.jpg642146_0.jpg642145_0.jpg642151_0.jpg