ภาพกิจกรรม

หน้าหลัก

พิมพ์

มท.1 หารือ รมช.ออสเตรเลีย เรื่องผู้หนีภัยการสู้รบฯ

เขียนโดย headadmin. Posted in ข่าว/บทความ

การหารือระหว่าง รมว.มท. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมและกิจการพหุวัฒนธรรม

เครือรัฐออสเตรเลีย นายเซด เซเซลจา

พิมพ์

เมืองพี่เมืองน้อง

เขียนโดย eddycitylion. Posted in ประชาสัมพันธ์

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยเร่งผลักดัน ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ว่าด้วยการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อเชื่อมโอกาสสู่ประชาคมอาเซียนในฐานะ เครื่องมือทางการทูตของกระทรวงมหาดไทยในการสร้างสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างจังหวัดของไทยกับจังหวัดของต่างประเทศ