กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย

ที่อยู่: ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200

โทร/โทรสาร 0-2224-6190-1

 

Foreign Affairs Division , Office of The Permanent Secretary for Interior , Ministry of Interior 

Asdang Road , Bangkok 10200

Tel/Fax 0-2224-6190-1

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.