การประชุมคณะทำงานร่วมไทย – เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ ๑

การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 54

การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC)ไทย – กัมพูชาครั้งที่ 13

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ มท.1

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ปมท. เข้าร่วมแสดงความยินดีงานวันชาติอิหร่าน

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ปมท. เข้าร่วมแสดงความยินดีงานวันชาติออสเตรเลีย (Australia Day)

คณะทำงานร่วมด้วยการหารือด้านความมั่นคงไทย-รัสเซีย

การประชุมหารือฯการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องฯ

ออท.ประเทศญี่ปุ่น เข้าคารวะรมว.มท.

ออท.ราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าคารวะรมว.มท.

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย(ประชาสัมพันธ์)

ออท.ประเทศญี่ปุ่น เข้าคารวะรมว.มท.