วันจันที่ 15 มิถุนายน 2564 กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมการต้อนรับ ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิริ เนื่องในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ภาพกิจกรรม