วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม สตร.สป ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิริ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป. ได้ประชุมมอบนโยบาย และรับฟังปัญหาในการดำเนินงาน แต่ล่ะกลุ่มงานของกองการต่างประเทศ สป.

ภาพกิจกรรม