17954266532141.jpg

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 นางสาริศา เด่นศรี พนักงานประจำสำนักงาน นายเจษฎา เปลี่ยนจิตร์ พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่ิองในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2566 มหาดไทยปันสุข บำบัดทุกข์ให้ประชาชน โดยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาดูแลช่วยเหลือผุ้ป่วยติดเตียงพร้อมให้กำลังใจครอบครัว

17955026955079.jpg

17955027028465.jpg

17955027257857.jpg

17955027224664.jpg

17955027133033.jpg