นายวรพจน์ จตุรนต์รัศมี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

 

 16232237799013.jpg

 

 

นางสาวอรุณพร นครพุ่ม

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

 

 S__138813469.jpg

 

 

นางสาวนภาพรรณี สิงห์สุวรรณ์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 

  S__116441233.jpg


นางสาวนิศรา ปานช้าง

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 

นางสาวภณิชชา ลิ่มสกุล

นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ

  16225031229493.jpg

 

นายณัฐพล อุดมเมฆ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ

 16220983085455.jpg

 

นายกวีวัฒน์ สุทธิชัยกุลนันท์

นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ

 

 นางสาริศา เด่นศรี

พนักงานประจำสำนักงาน

 

 นางสาวยาวารี สาเมาะ

พนักงานประจำสำนักงาน