Global7

นายสยาม ศิริมงคลผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานวันชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพฯ