18085797895174.jpg

วันนี้ 3 พ.ค. 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล

นายวิภูวรรธน์ กิติวุฒิศักย์ นวท.ชก. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการเยือนราชอาณาจักรไทยของคณะกรรมการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของคณะมนตรีความมั่นคงเเห่งสหประชาชาติ โดยมีรอง ลมช. (นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์) เป็นประธาน นอกจากนี้ มีผู้เเทนจาก สน.สก. ปค. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

อนึ่ง การประชุมดังกล่าวมีชั้นความลับ จึงไม่สามารถเเจ้งผลการประชุมทางระบบนี้ได้

18085797944196.jpg