207651257556664724.jpg

วันนี้ (9 พ.ค. 66) เวลา 14.00 น. ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับและร่วมหารือข้าราชการกับ นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ โดยมี นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมหารือ
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมหารือข้อราชการกับนายโรเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่สนับสนุนในเรื่องการอำนวยความสะดวกการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ทั่วประเทศ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ โดยประเทศไทยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างดี และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งสังคมได้ติดตามร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง

"ขอเรียนยืนยันว่า ประเทศไทยดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม และต้องขอขอบคุณทางท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่มีความเป็นห่วงและได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ เช่น การให้มีการลงพื้นที่ไปสอดส่องดูแล สังเกตการณ์ (Observe) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้ง และคงเป็นโอกาสที่ดีหากหน่วยงานระดับภูมิภาคหรือหน่วยงานระดับโลกจะให้ความสนใจร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย แสดงให้เห็นว่านานาประเทศก็ให้ความสำคัญในการเลือกตั้งของประเทศไทยอย่างยิ่ง" มท.1 กล่าว

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า สำหรับเรื่องของผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) ตามแนวชายแดนไทย ต้องขอขอบคุณสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือประเทศไทยเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยในฐานะกระทรวงกิจการความมั่นคงภายในประเทศได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวตามหลักมนุษยธรรมอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นอย่างยิ่ง โดยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีที่สุดอย่างเต็มความสามารถในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขกฎหมายให้มีความรัดกุมและดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด และเน้นย้ำให้ข้าราชการทุกภาคส่วน ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายในการทำให้ปัญหาการค้ามนุษย์หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้ความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการอย่างจริงจัง จริงใจ และเข้มข้นในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งต้องขอขอบคุณทางสหรัฐอเมริกาที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยตลอดมา
.
นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า ตนและคณะรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้โอกาสในการเข้าพบและขอขอบคุณอย่างยิ่งที่กระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุนและความร่วมมือด้านต่าง ๆ ดังที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นมิตรประเทศที่เป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและต้องมีความแนบแน่นเพิ่มมากขึ้นไปอีก สำหรับประเทศไทยนั้น ที่ผ่านมา ตนและคณะได้มีโอกาสเดินทางไปเยือน ณ พื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดชายภาคแดนใต้และจังหวัดชายแดนทางภาคเหนือ และได้มีโอกาสพบปะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งพวกเราในฐานะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็รู้สึกมีความประทับใจที่ภาครัฐได้ทำหน้าที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชน อันสะท้อนถึงภารกิจที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทหน้าที่ในการการสนับสนุนและประสานงานกับส่วนราชการในระดับพื้นที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน
.
อ้างอิงจาก กองสารนิเทศ สป.มท.
วันที่ 9 พ.ค. 2566

207647902113506328.jpg

207649579835069221.jpg

207651257556721763.jpg