409939

409937

 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00น. ณ ห้องรับรอง 7 กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนาม MOU เมืองพี่เมืองน้อง ภูเก็ต- มาเก๊า ซึ่งมีการแถลงข่าวร่วมกันหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม