วันที่ 25 กพ.64 นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป.มท. ได้เป็นผู้แทนฝ่ายไทย เข้าร่วมการประชุม Workshop on FAPRDPE 2021-2025 โดยที่ประชุมมีการหารือแผนงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน สำหรับอีก 5 ปีจากนี้ ซึ่งจะมีการรับรองแผนในช่วงการประชุม the 17th SOMRDPE and related meeting ระหว่าง 25-26 มีนาคม 64 ในเบื้องต้นแผนงานนี้เน้นการประสานงานประเด็น Cross pillar / sectoral collaboration โดยในส่วนของ มท. เราได้เชิญผู้แทนคณะบูรณาการกรอบ RDPE มาหารือในการดำเนินการนี้ และจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 11 มี.ค.2564 เพื่อเตรียมการสำหรับ SOMRDPE ด้วย

ภาพกิจกรรม