ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประงบมาณ UNHCR 2565 จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ : Download