กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมความร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย ในการบริหารจัดการผู้อพยพและการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ

เมื่อระหว่างวันที่ 2 – 5 กันยายน 2562 นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กรมการปกครอง และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อติดตามและหารือผลการดำเนินการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่งในประเทศไทยที่เดินทางไปตั้งถิ่นฐาน (Resettlement) ในออสเตรเลีย โดยมีกำหนดการหารือที่สำคัญ ดังนี้

ต้อนรับผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย นายจูเซ็ปเป้ เด วินเซ็นทิส พร้อมด้วย นางเพีย คาร์เมลา พากีโอ รองผู้แทนข้าหลวงใหญ่ฯ และนายภานุพัฒน์ ด่านพานิช ผู้ประสานงาน วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สศอ.มท.