เอกสารประกอบการประชุม

-รายงานการประชุม

-ระเบียบการประชุม

ข้อมูลองค์กรที่สมัครคัดเลือก

 NGOCSO

เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา

-ใบสมัคร สมาคม เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา

กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการชุมชนบ้านทุ่งโม่ง

-ใบสมัคร กลุ่มออมทรัพย์บ้านทุ่งโม่ง

บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด กิจการเพื่อสังคม

-ใบสมัคร บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

-2018 - Local Alike Annual Report (1)

-LOCAL ALIKE COMPANY PROFILE_JAN2019_TH (FULL)

มูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย

-ใบสมัครผู้นำอาเซียน ไอแคร์ประเทศไทย

-Doi Wieng Pa Bikes 2018

-Doi Wieng Pa Dormitory Opening 2018

-Huay Mai Sang May 2019

-iCare_Doi Wiengpa Dorm 2018 lo-res

-iCare_Doi Wiengpa Xmas Bikes 2018 lo-res

-iCare_Wat Sa Kaeo 2018 lo-res

มูลนิธิข้าวขวัญ

-ใบสมัครผู้นำอาเซียน มูลนิธิข้าวขวัญ

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

-ใบสมัคร มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

   -เอกสารแนบโครงการพลังใจในมือคุณ

     -โครงการพลังใจในมือคุณ_ข้อมูล

     -ข้อมูลโครงการพลังใจในมือคุณ

   -เอกสารแนบโครงการพลังงานชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเอง

    -ประกวด

มูลนิธิอันดามัน

-ใบสมัคร มูลนิธิอันดามัน

-Presentation

วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ

-ใบสมัครวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ

เอกชน

กลุ่มนกเงือก

-ใบสมัครกลุ่มนกเงือก

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

-ใบสมัคร บมจ นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

-โครงการที่ 1 โรงงานสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-โครงงการ 2 NER คืนความสุขให้บ้าน

โครงการที่ 3 รักษ์ยางไทย พัฒนาไทย ไปกับ NER.

-บมจ นอร์ทอีส รับเบอร์_เอกสารแนบ1-9