8353958828574    8353958886501

 

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติสมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันพุธที่ 1 ส.ค. 2561 ณ โรงแรม JW Marriott กรุงเทพมหานคร

460612

นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 242 ปี การได้รับเอกราชของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเน็นตัล กรุงเทพมหานคร

Luxemburg

นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เข้าร่วมงานวันชาติราชรัฐลักเซมเบิร์กพร้อมแสดงความยินดีกับ H.E. Mr. Robert Lauer เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน  โอเรียนเต็ล  กรุงเทพฯ                                            

IMG 9286 1

พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยและคณะ เข้าร่วมการประชุม Sustainable Cities Dialogue ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561  ณ เมือง Strasbourg  สาธารณรัฐฝรั่งเศส  โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยและเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับ Executive Director of UN-Habitat