S__43827292.jpg

นางศุทธภัค พันธุ์ภาไพ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม The 4th Joint Technical Meeting (TH-MY) the Upgrading of Bridge Linking
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก จ.นราธิวาส (คู่ขนานกับสะพานเดิม) ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2567 โดย มท. ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีกรมทางหลวง
เป็นฝ่ายเลขานุการ

ที่ประชุมร่วมหารือและรับรองในประเด็นต่างๆ

📝สะพานที่จะสร้างใหม่นี้ทีความยาวรวม 116 เมตร สร้างเป็นรูปเรือกอและ

***ที่ประชุมคณะย่อยฝ่ายไทย หารือประเด็นการแบ่งเขตร่องน้ำลึกและเขตแดนในการสร้างสะพาน เนื่องจากการบำรุงรักษาแบบคนละครึ่ง
ประเด็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มีบ้านประชาชน 12 หลังปลูกสร้างในพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้าง โดยกรมทางหลวง ได้ประสานกับทางสำนักงานจังหวัดนราธิวาส โดยแขวงทางหลวงจังหวัดได้ดำเนินการในโอกาสแรกแล้ว
ประเด็นร่วม TH - MY💌
1) ความก้าวหน้าการจัดทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ((EIA)
2) สถานะการเวนคืนที่ดินของทั้งสองฝ่าย แล้วเสร็จภายในมีนาคม 2567
3) การใช้ตราสัญลักษณ์ ติดที่เสา 2 ฝั่ง รวม 4 ด้าน ของแต่ละฝ่าย ประตูตกแต่ลายดอกไม้ โดยฝ่ายไทยได้อยู่ระหว่างประสานหารือกับสำนักงานจังหวัดนราธิวาส
4) Timeline การก่อสร้าง โดยร่างแบบแปลน จะมีการประชุมคณะทำงานแบบแปลนช่วงมีนาคม 2567 เพื่อดำเนิน EIA process สามารถรับรองในเดือน กค. 2567
ก่อนตุลาคม 2567 จะเป็นขั้นตอน e-Auction ให้ได้ผู้รับจ้างไม่เกินฝ่ายละ 10 ราย การคัดเลือกเป็นกระบวนการภายในของแต่ละฝ่าย ของ MY ดูจากราคากลาง
และประสบการณ์ความสำเร็จการก่อสร้างช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
- ระยะเวลาก่อสร้างเริ่ม เม.ย.2568-เม.ย. 2570
5) การจัดทำความตกลง Agreement ให้ร่วมอำนาจหน้าที่ในส่วนของการก่อสร้าง และการดูแลรักษาสะพานตลอดอายุการใช้งาน โดยคณะกรรมการฯ ชุดนี้จะทำเนินการในประเด็นการก่อสร้าง และจะมีการหารือเกี่ยวกับการดูแลรักษา - ข้อปฏิบัติในการใช้งาน (แนวปฏิบัติการเข้าออก) ในช่วงเริ่มก่อสร้าง
ฝ่ายไทยเสนอเปลี่ยนจาก Bridge Management Committee (BMC)เป็น Project Management Committee (PMC) เนื่องจากการก่อสร้างมีการสร้างถนนเพิ่มขึ้นด้วย
6) การใช้งบประมาณใช้อัตราเงินสกุลริงกิต MY แต่ฝ่ายไทยจะหารือกรมบัญชีกลางว่าจะใช้ Rate buying - selling หรือจะใช้ค่าเฉลี่ยกลาง
*** ชื่อแม่น้ำ ฝั่งมาเลย์เรียก สุไหงโกลก ฝั่งไทยเรียก แม่น้ำโกลก (คำว่า สุไหง แปลว่า แม่น้ำ)
🚌ที่ประชุม มีการเดินทางศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานพระราม 9
พร้อมทั้งเดินทางไปที่สะพานพระราม 9 ด้วย

S__43819045_0.jpgS__43819043_0.jpg